Вземи с безплатна доставка при поръчка над 79 лв

ПОРЪЧАЙ ТУК

Търсене
0
Кошница

Поверителност

(В сила от 23.05.2018г.)


На електронния магазин  www.foccafresco.com на Иликейк ООД се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на продуктите, предоставени от Иликейк ООД.


Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазина www.foccafresco.com, e Иликейк ООД, ЕИК: 204342373, със седалище и адрес на управление в гр. Берковица, ул. Царибродска 1.


Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него е имейл: foccafresco@gmail.com


Видовете лични данни, които обработваме


I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:


Данни за профила Ви в е-магазина www.foccafresco.com, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.foccafresco.com (“Общите условия”):

●  Лично и фамилно име;

●  Имейл адрес;

●  Парола.

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.foccafresco.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:


●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус на плащане;

●    Статус на доставката;


Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

Данни за контакт и изпратено съобщение, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина www.foccafresco.com или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване:

●  Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Телефонен номер;

●    Факс номер;

●    Адрес;

●    Интернет сайт;

●    Съдържание на коментара/ съобщението;


Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.foccafresco.com:

●  История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:


Данни за профила Ви в е-магазина www.foccafresco.com:

●   Лично и фамилно име;

●    Имейл адрес;

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.foccafresco.com:

●  Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане;

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус и история на плащанията;

●    Статус и история на доставките;

●    История на поръчките;


Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

Данни за профила Ви в е-магазина www.foccafresco.com:

●  Лично и фамилно име;

●  Имейл адрес;

●  Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.foccafresco.com:

●  Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;

●  Телефон за доставка;

●  Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

●  Начин на доставка;

●  Начин на плащане;

●  Номер на поръчка;

●  Сума за плащане;

●  Статус и история на плащанията;

●  Статус и история на доставките;

●  История на поръчките;


Цели на обработката на личните данни


Данните за профила Ви в е-магазина www.foccafresco.com се обработват за целите на:

●  Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;

●    Доставка на поръчани продукти;

●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

●    Автентикация при влизане в профила Ви;

●    Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;


Данните за онлайн поръчка през е-магазина www.foccafresco.com се обработват за целите на:

●  Доставка на билки, тинктури и продукти;

●  Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●  Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

●  Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

●  Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;


Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●  Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;

●  Осъществяване на комуникация с Вас;


Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с www.foccafresco.com


●    Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

 “СуперХостинг.БГ” ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за резервирана свързаност. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

●    Cloudflare, Inc.– осъществяват за нас услугата обратно прокси (reverse proxy), DNS и CDN (content delivery network). Cloudflare, Inc участва в програмата Privacy Shield и има действащ сертификат за съответствие, който можете да видите на следния адрес: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active#privacy-policy-1. Тяхната политика за поверителност се намира на следния адрес: https://www.cloudflare.com/security-policy/

●    Доставчици, осъществяващи изпълнението на Вашата поръчка.

●    Държавни органи и институциивъв връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.


Данните се обработват за следните срокове:


Данни, предоставени на договорно основание:

●   Данни за профила– до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

●    Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.


Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност– счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Данни, предоставени въз основа на съгласие– до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Вашите данните на блога www.foccafresco.com са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

Вашите права във връзка с личните Ви данни


Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●  По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;


Право на коригиране на неточни лични данни

●  Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;


Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

● Отпадане на необходимостта от обработка;

● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

● Незаконна обработка на данни;

● Законово задължение за изтриване;


Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.


Право на ограничаване на обработването, когато:

●  се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

●  обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

●  при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

●  е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.


В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●  Предоставяме данните директно на Вас; или

●  При искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;


Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.


Право да възразите срещу директния маркетинг:

●  Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.


Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини www.foccafresco.com, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за www.foccafresco.com, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.


Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране:

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.


●    Политика за използване на „Бисквитки“ („Cookies”)


Настоящата политика ще Ви запознае с ползваните „бисквитки“ („cookies”) и други технологии за съхранение на информация, във връзка с предоставяните услуги в уеб сайта www.foccafresco.com. Нашият сайт използва „бисквитки“ за осигуряване на оптимално използване на интернет и подобряване на ефективността и функционалността на сайта.


Употреба на бисквитки (соокіеѕ)


Зa дa нaпpaвим пoceщeниятa ви нa cтpaницaтa нa Иликейк ООД възмoжнo нaй-фyнĸциoнaлни, изпoлзвaмe така наречените „биcĸвитĸи“.


Сооkіеѕ или „биcĸвитĸи“ ca мaлĸи тeĸcтoви фaйлoвe, ĸoитo ce зaпaмeтявaт нa вaшия твъpд диcĸ.


Биcĸвитĸитe (Сооkіеѕ) ca мaлĸи фaйлoвe c инфopмaция, ĸoитo ce зaпaзвaт във Baшия интepнeт бpayзъp (дaнни зa изпoлзвaн eзиĸ, вpeмe нa вpъзĸa, пoceтeни интepнeт cтpaници) или твъpд диcĸ пpи пoceщeниe нa caйтa. Haпиcaнoтo пo-дoлy имa зa цeл дa Bи дaдe нeoбxoдимaтa и изчepпaтeлнa инфopмaция зa биcĸвитĸитe, ĸoитo Иликейк ООД изпoлзвa нa интepнeт cтpaницaтa cи. Oбpъщaмe внимaниe нa фaĸтa, чe aĸo cпoдeлятe изпoлзвaнeтo нa Baшeтo ycтpoйcтвo c дpyги лицa e възмoжнo дa ce пpoмeни и пepcoнaлизиpaния xapaĸтep нa дeйcтвиe нa биcĸвитĸитe.


Какви са типовете бисквитки, които се използват от Иликейк ООД?


Интepнeт cтpaницaтa изпoлзвa биcĸвитĸи зa дa yлecни нaвигaциятa Bи. Cлeднитe биcĸвитĸи ce изпoлзвaт:


Биcĸвитĸи, нeoбxoдими зa фyнĸциoниpaнe нa Baшeтo тъpceнe, ĸoитo Bи дaвaт възмoжнocт дa изпoлзвaтe ocнoвнитe фyнĸциoнaлнocти ĸaтo yпpaвлeниe нa „пaзapнa ĸoшницa“ и пoддъpжaт възмoжнa идeнтифиĸaция Bи пpeз цялoтo тъpceнe;

Пepcoнaлизиpaщи биcĸвитĸи, ĸoитo Bи дaвaт възмoжнocт дa пoceщaвaтe интepнeт cтpaницитe пo пepcoнaлизиpaн нaчин cпopeд пpeдишнитe Bи пoceщeния, пoĸyпĸи и дp. Пoзвoлявaт Bи дa нaмepитe пo-бъpзo oфepтитe, ĸoитo нaй-мнoгo Bи пoдxoждaт;

Peĸлaмни биcĸвитĸи, ĸoитo Bи пoзвoлявaт дa пoлyчaвaтe oфepти oт Иликейк ООД нa интepнeт cтpaници нa външни пapтньopи

Moжeтe дa нacтрoитe интeрнeт бpayзъpa cи, тaĸa чe дa нe зaпaмeтявa биcĸвитĸи или дa изтpиeтe зaпaмeтeнитe вeчe тaĸивa. Aĸo жeлаетe дa ce възпoлзвaтe oт тeзи фyнĸции, мoля oбъpнeтe ce ĸъм пpoизвoдитeля нa Baшия интepнeт бpayзъp.


Иликейк ООД нe нocи oтгoвopнocт, aĸo интepнeт бpayзъpa, ĸoйтo пoлзвaтe нe пoддъpжa фyнĸциитe зa ĸoнтpoл нa yпoтpeбaтa, oтĸaз oт зaпaмeтявaнe или изтpивaнe нa зaпaмeтeни биcĸвитĸи. B cлyчaй, чe зaбpaнитe зaпaмeтявaнeтo нa биcĸвитĸи или изтpиeтe зaпaмeтeни вeчe тaĸивa в зaвиcимocт oт видa им, e възмoжнo дa ce нapyши фyнĸциoниpaнeтo нa caйтa.


Google Analytics


Сайтът използва Google Analytics – онлайн платформа за уеб анализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уеб сайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се предава за анализи към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. По поръчка на собственика на уеб сайтa, Google използва тези данни, за да анализира Вашия начин на ползване и да подготви доклади за активността в уеб сайта, както и да изпълни други услуги, свързани с използването му. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Повече информация относно правилата за поверителност на Google можете да намерите на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки, съответно предаването и обработката на данните на Google (в т. ч. Вашия IP-адрес), като инсталирате приставката Google Analytics Opt-out Browser Add-on на Вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че в този случай е възможно да не можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.


Facebook приставки (Бутони „Харесвам“, „Споделяне“)


Приставките („plug-ins“) на социалните мрежи се използват на нашия сайт, особено плъгина „Харесвам“. Интернет сайтът на доставчика, т.е. Facebook.com, се управлява от Facebook Inc. Плъгините обикновено са означени с логото на Facebook. За повече информация относно Facebook приставките, моля посетете тази страница: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.


Ако сте влезли в профила си във Facebook по време на посещението на нашия сайт, Facebook може да свърже достъпа до сайта ни с Вашия профил. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“, това ще бъде предадено на Facebook и съхранено там, което създава възможност да споделите тази информация с приятелите си във Facebook. Също така, когато кликнете върху бутона „Споделяне“, докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете нашия сайт с Вашия Facebook профил. За нас не съществува възможност да влияем на естеството и обхвата на данните, които се предават на Facebook. Освен това не разполагаме с информация какви Ваши данни се прехвърлят на Facebook и за какви цели се използват. Във всеки случай се предават IP-адрес и, както посочва Facebook, информация за посетения сайт, датата и времето на посещение, както и друга свързана с браузъра информация. Допълнителна информация за бутона „Харесвам“ можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/help/186325668085084, а за политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес: https://www.facebook.com/policy. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашия сайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.


Какво представляват „Бисквитките“?


„Бисквитките“ („cookies“) представляват малки текстови файлове, които уебсайт запаметява във Вашия компютър, посредством Вашия уеб браузър, както временно, докато трае посещението Ви, така и за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. Те се използват от повечето сайтове, във връзка с основните им функции, за да улеснят Вашето сърфиране. Необходими са, за да Ви разграничат от останалите потребители на уеб сайта или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, за които съществува голяма вероятност да бъдат подходящи точно за Вас. „Бисквитките“ са необходими, за да пазарувате онлайн, защото те се използват за запаметяване на избраните продукти, добавени към Вашата потребителска кошница. Чрез тях не може да бъде получен достъп до Вашия твърд диск, дори и там да се съхраняват „бисквитки“.


Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия уеб браузър и обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, срокът, за който бисквитката ще остане на вашия компютър и стойност- произволно генериран номер.


Важно е да помислите кои „бисквитки“ трябва да позволите и кои трябва да откажете. За да вземете това решение, е полезно да се запознаете с видовете „бисквитки“ .


Сесийни „бисквитки“- те не се запазват на Вашия компютър и автоматично се изтриват в края на сесията за сърфиране.

Постоянни „бисквитки“ – те остават съхранявани на компютъра Ви и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от „продължителността на живот“ на отделната „бисквитка“) или докато ги изтриете. Използват се, например, с цел да се запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уебсайта.

Собствени „бисквитки“ или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са „бисквитките“, които поставяме на Вашия твърд диск, като включват също и уеб аналитични „бисквитки“, за да отчетем колко са посетителите и колко време прекарват на сайта, колко чести са посещенията, какви са предпочитанията на потребителите според страниците, които посещават, също и за да проследяваме пътя и активността им в нашия уеб сайт, както и да гарантираме, че избраните от Вас настройки се запазват, т. е. изпълняват важни задачи, които подобряват практическата Ви работа при сърфиране и са от полза само за конкретния уеб сайт.

„Бисквитки“ от трети страни – това са „бисквитки“, използвани от трети страни, например рекламни мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират или YouTube, чийто видеоклип е вграден в уеб сайт. Те също не събират и не изпращат никаква лична информация за вас. Операторът на уеб сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни и не може да носи отговорност за използването им.

„Бисквитки“ на социални мрежи – те се поставят от социалните мрежи, като Facebook и Twitter, и е добре да знаете, че операторът на уеб сайта няма контрол над тях. Чрез социалните мрежи можете да споделите страницата на нашия уеб сайт. За да проверите как и в какви случаи се използват този тип „бисквитки” бихте могли да се запознаете с правилата за използване на конкретната социална мрежа и с политиката й за бисквитките.

Функционални „бисквитки“ – тези, които са абсолютно необходими, за да използвате пълната функционалност на сайта ни. Без тях сайтът не може да бъде използван по предназначение. Тези „бисквитки“ събират анонимна информация, която не позволява да бъде направена връзка с вашата самоличност и не могат да следят движенията ви в други уеб сайтове. Те се съхраняват само за времетраенето на сесията и следователно принадлежат към категорията сесийни „бисквитки“. Съгласие за използването на тези „бисквитки“ не се изисква.

„Бисквитките“ за ефективност – тези, които събират информация за начина, по който уеб сайтът се използва от посетителя, а именно коя страница се разглежда най-често от потребителя и дали се показват съобщения за грешка. Тези „бисквитки“ не съхраняват никаква друга информация. Те се използват, за да се увеличи удобството на потребителите и да се приспособят сайтовете към всеки отделен потребител. Тази информация също се съхранява само в анонимна форма.

„Бисквитки“ за маркетинг – тези, които се използват за маркетингови цели, т.е. за да представят на потребителя реклама, която е подходяща и интересна за него. Те се използват и за определяне колко често се появява реклама и ефективността на рекламна кампания.

Аналитични „бисквитки“ – посредством тези „бисквитки“ ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Те не ни предоставят никаква информация за вашите лични данни, а ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

„Бисквитки“ за таргетиране – те съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която не е от интерес за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 24 месеца.